Buddy

Buddy had gescheurde kruisbanden, in beide achterpoten. Hulp aan dieren in nood hielp met een donatie van € 100 voor zijn operaties. (december 2017)

Binck en Pongo

Binck kreeg weer een grote zak brokken en hondje Pongo werd up to date gebracht qua entingen. (oktober 2017) Het baasje van Binck kreeg te maken met een forse naheffing van het UWV en kon geen eten meer betalen voor haar hond. Hulp aan dieren in nood kocht voor €

Kingster

Consult en benzinekosten ad € 40 betaald voor hond Kingster, operatie bleek uiteindelijk niet nodig. (mei 2017)

Diverse katten

Een da-rekening betaald van € 145 voor een dierenvriendin die met hoge kosten zat ivm het ziek worden en overlijden van diverse katten. (april 2017)

Shiva en Beauty

Hulp aan dieren in nood betaalde in termijnen de sterilisatie van Shiva en de crematie van Beauty, samen ruim € 600. (oktober-december 2016)

Shiva

Nogmaals een voedselpakket gedoneerd voor hondje Shiva (zie ook april 2016). (februari 2017) Donatie van een voedselpakket en opbrengst van een veiling voor hondje Shiva van in totaal ca € 200. Hiermee is herplaatsing van Shiva voorkomen want bewindvoering van de baas wilde niet voorzien in een bijdrage voor haar