Toelichting jaarstukken 2018

Het gaat heel goed met onze stichting! De opbrengsten en dus ook de uitgaven zijn ten opzichte van 2017 met zo’n 50% gestegen. De veilingopbrengsten blijven stabiel (het is qua inkoop en afhandeling onmogelijk om vaker een veiling te houden) dus dit is vooral te danken aan de stijging van het aantal vaste en incidentele donateurs. Ook het speciale project (verkoop van kerstballen met glitterpootjes) heeft flink bijgedragen aan de inkomsten. De marktverkoop heeft een lange aanloop nodig gehad maar begint nu aan te trekken.

Hierdoor konden we vele dieren in nood en hun baasjes bijstaan (zie geholpen dieren). Dat de financiële situatie van de minima verslechterd blijkt uit de enorme stijging van de uitgaven voor consult en medicatie, mensen hebben geen buffer meer en zijn voor een bezoek aan de dierenarts al snel aangewezen op stichtingen zoals de onze. Wat we vaak horen is “het is jammer dat jullie nodig zijn maar ben zo blij dat jullie bestaan”…

Voor 2019 willen we uiteraard ons werk op dezelfde voet voortzetten. Er zijn genoeg ideeën om de stichting verder te promoten en zo de inkomsten te verhogen, waardoor wij nog meer dieren en hun baasjes kunnen helpen. Feit blijft dat bestuurders en beheerders van de Facebook-pagina dit geheel vrijwillig doen naast gezin, huishouden, actief dieren redden, bedrijf en verzorging eigen dieren, en het ons vooral ontbreekt aan tijd.

Reacties zijn gesloten.