Help ons helpen

Stichting Hulp aan Dieren in Nood is naast wat zij zelf weet te vergaren middels de opbrengsten van de Facebook-veiling volledig afhankelijk van donaties en giften. Het bestuur kent zichzelf geen vergoeding toe, ook niet voor gemaakte kosten (brandstof, inkopen voor veiling, verzendkosten etc. etc.). In de jaarstukken (zie ‘financieel transparant!) kunt u precies zien hoe de beschikbare financiële middelen zijn besteed.

Stichting Hulp aan Dieren in Nood is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor uw donaties en giften aftrekbaar zijn als kosten (voor bedrijven) of middels de aangifte inkomstenbelasting (voor particulieren).

Voor particulieren zijn er een aantal regeltjes bedacht door de belastingdienst. In het kort: er zijn twee soorten giften, gewone (incidentele) en periodieke (vaste) giften. De incidentele giften zijn beperkt aftrekbaar, zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/

Vaste giften zijn geheel aftrekbaar en moeten worden vastgelegd in dit formulier: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

Bent u geïnteresseerd in het al dan niet structureel steunen van onze stichting dan ziet onze penningmeester uw berichtje graag tegemoet. U kunt haar mailen op info@hulpaandiereninnood.nl. Bij voorbaat hartelijk dank!

Reacties zijn gesloten.