Hoe werken wij

Aanmelden

Alle hulpvragen worden schriftelijk aangemeld via info@hulpaandiereninnood.nl. Voor ons noodzakelijke gegevens zijn:

  • Identiteitsbewijs van hulpvrager
  • Bewijs van minimaal inkomen
  • Een kostenraming van de dierenarts voor de ingreep.

In principe worden alle dieren door de eigen arts behandeld. Dit is prettiger voor dier en eigenaar en vaak hebben onze hulpvrager geen vervoersmogelijkheden om naar een andere dierenarts te gaan. In het geval van euthanasie is de keuze van het crematorium ook vrij voor de eigenaar. 

Vergoeding

Wij betalen uitsluitend rechtstreeks aan de betreffende dierenarts of crematorium op factuur met een maximum van € 300 per dier per eigenaar per jaar. Op onze Facebookpagina worden bij het maandelijkse rekeningoverzicht de betaalde facturen gepubliceerd.

Bekostiging

Om de dieren en hun eigenaren te kunnen helpen is er natuurlijk geld nodig. Dit realiseren wij door op onze Facebook-pagina met grote regelmaat veilingen te houden van, veelal diergerelateerde, artikelen. Daarnaast hebben wij een aantal vaste en ook incidentele donateurs.  Meer info hierover vindt u bij Help ons helpen).

Er zijn altijd meer hulpvragen dan beschikbare financiële middelen. Toch hebben we al een flink aantal dieren en hun baasjes kunnen helpen. Benieuwd? Lees meer hierover bij Geholpen dieren.

Reacties zijn gesloten.