Toelichting jaarstukken 2022

Stegen de inkomsten (en dus ook de uitgaven) tot nu toe ieder jaar, in 2022 is dat niet gelukt door privé-omstandigheden. Desondanks hebben we in 2022 toch 64 dieren kunnen helpen!

BALANS

  • Bank: het batig saldo op 31-12-2022.
  • Nog te ontvangen bedragen: Teaming van december.
  • Stichtingskapitaal: dit is feitelijk het verschil tussen wat de stichting ‘bezit’ (aan de debetkant) en nog verschuldigd is (creditzijde).
  • Nog te betalen bedragen: de bankkosten over december.

WINST & VERLIES

Kosten

  • Sterilisaties/castraties: in 2022 zijn 12 dieren geholpen door de stichting. Voor honden geldt dat er een medische noodzaak moet zijn voor deze operatie, katten en poezen komen wel zonder meer in aanmerking voor vergoeding omdat we graag ons steentje bijdragen aan het terugdringen van het zwerfkattenprobleem in Nederland.
  • Bijdragen medicatie/onderhoud: er zijn nog twee dieren ondersteund dit jaar. In 2023 zal deze post door overlijden geheel verdwijnen en er komen geen dieren bij, de stichting richt zich inmiddels volledig op incidentele dierenartskosten.
  • Operatiekosten: 29 dieren zijn op onze kosten geopereerd, 11 gebitjes, 8 problemen met het bewegingsapparaat (gebroken pootjes, amputaties, kruisbanden, etc.), 2 tumoren en 8 overige (navelbreuken, alvleesklierontsteking, oren, ogen, maag- en darmstelsel, urineproblemen etc).
  • Onderzoeken: 13 dieren kregen een ct-scan, bloed- en/of urineonderzoek, röntgenfoto’s en echo’s.
  • Crematies en euthanasie: 8 dieren kregen hun vleugeltjes…
  • ICT, promotie en bank: kosten voor de website, ons email adres en de kosten voor onze zakelijke bankrekening. Promotionele kosten zijn in 2022 niet gemaakt.

Opbrengsten

Gelukkig laten de incidentele en vaste donaties plus de Teaming-inkomsten samen wel een stijging zien ten opzichte van 2021. Iets waar wij heel blij mee zijn want daaruit spreekt vertrouwen in onze stichting. Dat we op Facebook onze maandelijkse rekeningoverzichten publiceren inclusief de betaalde facturen zal daar zeker aan bijdragen.

Iedereen die ons in 2022 (weer) gesteund heeft: onze hartelijke dank namens de dieren!

Reacties zijn gesloten.