Toelichting jaarstukken 2017

Het batig saldo (opbrengsten minus verstrekte hulp) is bijgeschreven bij het stichtingskapitaal, dit was negatief eind 2016. Dit kapitaal bestaat uit het batig saldo op onze bankrekening op 31 december 2017 en zal uiteraard weer aangewend worden voor hulp aan de dieren in 2018. U kunt zien dat het overgrote deel van onze uitgaven besteed wordt aan het steriel maken van dieren en daar worden we blij van. Goed dat de baasjes inzien dat het belangrijk is dat hun dieren geen (ongewenste) nakomelingen – blijven! – produceren.

Dat het bestuur geen vergoeding ontvangt komt ook tot uiting in de jaarstukken. Aan noodzakelijke ‘bedrijfskosten’ in de zin van bankkosten, hosting van de domeinnaam hulpaandiereninnood.nl en een emailadres is er in 2017 nog geen vijftig euro uitgegeven. Dit zal er in 2018 met de oprichting van de stichting uiteraard iets anders uit gaan zien, maar de investering qua oprichtingskosten zal zich op termijn meer dan terugbetalen. Het speciale project in 2017 bestond uit de verkoop van zelfgemaakte kerstballen met glitterpootjes, een groot succes dus in 2018 zullen deze wederom verkocht gaan worden en dan op wat grotere schaal.

Reacties zijn gesloten.