Toelichting jaarstukken 2019

Waren onze opbrengsten en dus ook de uitgaven in 2018 ten opzichte van 2017 met zo’n 50% gestegen, dit jaar is dat weer het geval! We zijn ontzettend blij met zoveel steun, die nog steeds (behoudens wat noodzakelijke kosten) geheel ten goede komt aan de dieren. Heel hartelijk dank! Een korte toelichting per post:

BALANS

Bank: het batig saldo op 31-12-2019.

Spaarrekening: dankzij een grote donatie van € 1.000 hebben we de helft daarvan op een spaarrekening kunnen zetten zodat we ook bij spoedgevallen direct kunnen helpen. Uiteraard wordt deze noodpot als eerste weer aangevuld als daar gebruik van is gemaakt.

Nog te ontvangen bedragen: Teaming van december en een nagekomen betaling voor de kerstactie.

Stichtingskapitaal: dit is feitelijk het verschil tussen wat de stichting ‘bezit’ (aan de debetkant) en nog verschuldigd is (creditzijde).

Nog te betalen bedragen: de bankkosten over december.

WINST & VERLIES

Kosten

Sterilisaties/castraties: in 2019 zijn 11 honden en katten door ons steriel gemaakt.

Bijdragen voeding/onderhoud: wij ondersteunen een mevrouw met een grote roedel oude, gehandicapte en niet plaatsbare dieren voor € 20 per maand. De rest van de kosten betreffen diverse bijdragen voor bv ontvlooiing en dieetbrok.

Operatiekosten: in totaal zijn 23 dieren op onze kosten geopereerd. 2019 was het jaar van de gebitjes, en die operaties zijn duur.

Consult en medicatie: veel dieren die geopereerd zijn moeten eerst langs de dierenarts voor een diagnose, en sommigen werden weer gezond door enkel een consult plus medicatie. Verder ondersteunen we één hondje met maandelijkse hartmedicatie.

Crematies en euthanasie: in 2019 konden we 10 dieren een waardig afscheid bieden.

ICT, promotie en bank: kosten voor de website, ons email adres, diverse advertenties op FB en de kosten voor onze zakelijke bankrekening.

Opbrengsten

Veiling: voorzagen we in 2018 geen verdere stijging van deze opbrengsten i.v.m. capaciteitsgebrek, het is toch gelukt zo’n € 500 meer te genereren in 2019.

Donaties vast en incidenteel: een ruime verdubbeling t.o.v. 2018. Het werk van onze stichting wordt overduidelijk gewaardeerd en er is vertrouwen. Heel erg fijn!

Marktverkoop: deze is inmiddels stopgezet wegens tegenvallende opbrengsten.

Speciale projecten: in de kerstperiode zijn er kerstballen en chocolaatjes gemaakt. De chocolaatjes bleken zeer arbeidsintensief dus er is dubbel zo hard gewerkt tegen de helft van de opbrengst in 2018…

Verkoop, Teaming en verjaardagsdonaties: dit zijn nieuwe inkomstenbronnen die we in 2019 hebben ‘aangeboord’ en deze blijken zeer lucratief.

Reacties zijn gesloten.