Toelichting jaarstukken 2020

Ondanks dat we ieder jaar denken dat de rek eruit is, we doen dit vrijwilligerswerk naast onze eigen gezinnen, banen, bedrijven, huishoudens en dieren en er is maar zoveel tijd, zijn we ten opzichte van 2020 ten opzichte van 2019 toch in staat geweest een stijging van 20% van de opbrengsten en dus ook de uitgaven te realiseren. Ook dit jaar weer een heel hartelijke dank je wel aan iedereen die ons steunt en dit mogelijk heeft gemaakt! Zonder jullie kunnen we helemaal niets!

BALANS

Bank: het batig saldo op 31-12-2020.

Nog te ontvangen bedragen: Teaming van december en een nagekomen betaling voor de kerstactie.

Stichtingskapitaal: dit is feitelijk het verschil tussen wat de stichting ‘bezit’ (aan de debetkant) en nog verschuldigd is (creditzijde).

Nog te betalen bedragen: de bankkosten over december.

WINST & VERLIES

Kosten

Sterilisaties/castraties: in 2020 zijn 15 honden en katten door ons steriel gemaakt. Halverwege het jaar hebben we ons beleid hierop enigszins aangepast: eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het steriel maken van hun dieren maar als er sprake is van een medische noodzaak helpen we wel. Ook willen we graag ons steentje bijdragen aan het terugdringen van het zwerfkattenprobleem in Nederland dus poezen en katers komen nog steeds in aanmerking voor een vergoeding.

Bijdragen voeding/onderhoud: wij ondersteunen een mevrouw met een grote roedel oude, gehandicapte en niet plaatsbare dieren voor € 20 per maand. De rest van de kosten betreffen diverse bijdragen voor medicatie, dieetbrok of medisch geïndiceerde voeding.

Operatiekosten: in totaal zijn 25 dieren op onze kosten geopereerd. Steeds vaker werken we samen met vergelijkbare dus collega-stichtingen om dure operaties te kunnen betalen.

Consult en medicatie: veel dieren die geopereerd zijn moeten eerst langs de dierenarts voor een diagnose, en sommigen werden weer gezond door enkel een consult plus medicatie.

Crematies en euthanasie: in 2020 konden we 13 dieren een waardig afscheid bieden. Inmiddels is besloten enkel nog een collectieve crematie te vergoeden, geen individuele.

ICT, promotie en bank: kosten voor de website, ons email adres, diverse advertenties op FB en de kosten voor onze zakelijke bankrekening.

Opbrengsten

Veiling: voorzagen we in 2019 geen verdere stijging van deze opbrengsten i.v.m. capaciteitsgebrek, het is toch gelukt de opbrengsten met zo’n € 1.100 te vergroten in 2020. Deels is dit te verklaren omdat veel hoogste bieders wat extra betalen voor hun artikel, feitelijk verkapte donaties dus J.

Donaties vast en incidenteel: de vaste donaties zijn wat teruggelopen en de incidentele donaties gestegen, ultimo een stijging van ruim € 800. Het werk van onze stichting wordt overduidelijk gewaardeerd en er is vertrouwen. Heel erg fijn! Uiteraard zouden we door meer bekendheid voor onze stichting te genereren het aantal vaste donateurs kunnen vergroten maar dit kost tijd en geld, en daar ontbreekt het aan.

Speciale projecten: in de kerstperiode zijn er kaarsjes gemaakt in de vorm van pootjes met glitter. Een groot succes, deze actie komt in 2021 terug.

Verkoop, Teaming en verjaardagsdonaties: dit zijn nieuwe inkomstenbronnen die we in 2019 hebben ‘aangeboord’ en deze blijken nog steeds zeer lucratief.

Reacties zijn gesloten.