Toelichting jaarstukken 2021

Het lag in de lijn der verwachting dat de stichting het in 2021 financieel wat minder goed zou doen omdat één van de teamleden er een aantal maanden uit lag i.v.m. een renovatie en verhuizing maar gelukkig is dit niet het geval geweest en is er zelfs sprake van een groei van 10% t.o.v. 2020.

Bij deze stichting komt maar liefst 97,3% van de inkomsten ten goede aan de dieren, slechts 2,7% van de inkomsten gaat naar noodzakelijke kosten als de bank, ict en promotie.

Het geld van onze vaste en incidentele donateurs, (aan)bieders op de veiling en Teamers wordt dus goed besteed. Heel hartelijk dank voor jullie steun en vertrouwen in onze stichting, zonder inkomsten kunnen wij niet helpen!

BALANS

  • Bank: het batig saldo op 31-12-2021.
  • Nog te ontvangen bedragen: Teaming van december en een openstaand donatiebedrag.
  • Stichtingskapitaal: dit is feitelijk het verschil tussen wat de stichting ‘bezit’ (aan de debetkant) en nog verschuldigd is (creditzijde).
  • Nog te betalen bedragen: de bankkosten over december.

WINST & VERLIES

Kosten

De operatiekosten zijn gesplitst in naar soort zodat beter zichtbaar is waar zij aan opgegaan zijn.

  • Sterilisaties/castraties: in 2021 zijn 14 dieren door ons geholpen. Voor honden geldt dat er een medische noodzaak moet zijn voor deze operatie, katten en poezen komen wel zonder meer in aanmerking voor vergoeding omdat we graag ons steentje bijdragen aan het terugdringen van het zwerfkattenprobleem in Nederland.
  • Bijdragen voeding/onderhoud: deze post is aan het teruglopen en zal op termijn geheel verdwijnen. De stichting richt zich inmiddels volledig op incidentele dierenartskosten en het vergoeden van (chronische) medicatie en (medisch geïndiceerde) voeding hoort daar niet bij
  • Operatiekosten: 37 dieren zijn op onze kosten geopereerd, 10 gebitjes, 8 problemen met het bewegingsapparaat (gebroken pootjes, knieschijven, kruisbanden, etc.), 6 tumoren en 13 overige (oren, ogen, maag- en darmstelsel, urineproblemen etc).
  • Onderzoeken: dit was voorheen de post consult en medicatie. Er zijn eenvoudigweg teveel dieren die hulp nodig hebben om losse consulten en eventuele medicatie nog te vergoeden. Gericht onderzoek zoals echo’s, foto’s, bloed- en urinetesten komen wel voor vergoeding in aanmerking, en uiteraard helpen wij ook nadat de diagnose is gesteld.
  • Crematies en euthanasie: in 2021 konden we 7 dieren hun vleugeltjes geven…
  • ICT, promotie en bank: kosten voor de website, ons email adres, diverse advertenties op FB en de kosten voor onze zakelijke bankrekening.

Opbrengsten

Bijna op alle fronten laten de opbrengsten een grote of kleine stijging zien. Voor speciale acties was dit jaar helaas te weinig tijd en mensen doneren liever rechtstreeks aan de stichting dan voor een verjaardag, helemaal prima natuurlijk.

Ondanks dat we weinig tot geen tijd hebben voor de promotie van onze stichting weet men ons steeds vaker te vinden, regelmatig krijgen we mooie (incidentele) donaties van ons onbekende personen en bedrijven. Een ontwikkeling waar wij, en dus de dieren, heel erg blij mee zijn!

Reacties zijn gesloten.