Lion

Lion zit in opvang en heeft pijn. Hij moet dringend onderzocht worden en er zijn foto’s nodig. Hulp aan dieren in nood betaalde het grootste deel van de kosten (ruim € 200). (april 2016)